Stowarzyszenie Dom Bezpieczny zorganizowało w środę konferencję poświęconą zwiększeniu bezpieczeństwa przed Świętami Bożego Narodzenia. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Komendy Stołecznej Policji, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie, oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Jak przekazał rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak, okres przedświąteczny to czas, w którym aktywność przestępców znacznie wzrasta. 

- Przestępcy wykorzystują nasz pośpiech i nieuwagę. W okresie intensywnych zakupów sięgają po nasze portfele, obserwują nasze zachowanie na parkingu, śledzą nas w sieci. To owocuje zwiększoną ilością różnego typu kradzieży, w tym kradzieży z włamaniem. Obserwujemy to zjawisko każdego roku

- powiedział policjant.

Z kolei rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie por. Zbigniew Śpiewak podkreślił, że aż 75 procent wszystkich przestępstw uznawanych za najbardziej uciążliwe społecznie dotyczy właśnie kradzieży. - Tylko w jednostkach penitencjarnych okręgu warszawskiego obecnie przebywa ponad 2 tys. osób skazanych za kradzieże i kradzieże z włamaniem - tłumaczył por. Śpiewak.

Jak przekazała Danuta Baprawska ze Stowarzyszenia Dom Bezpieczny, „w 2018 roku w Polsce miało miejsce 69 058 włamań. Oznacza to, że przeciętnie co 8 minut dochodzi do włamania, a w okresie wyjazdów świątecznych częstotliwość tych zdarzeń znacząco wzrasta”. Podkreśliła przy tym, że kradzieże i włamania nie są jedynym zagrożeniem w okresie świątecznym. - W okresie, gdy wszyscy się spieszymy, jesteśmy roztargnieni i ciągle brakuje nam czasu, często dochodzi do wypadków z udziałem dzieci, zwłaszcza tych najmłodszych - powiedziała.

- Ponad 80 proc. najmłodszych w wieku 1-4 ulega wypadkom w domach. Są to przede wszystkim oparzenia i zatrucia, ale zdarzają się również upadki z dużej wysokości

 - dodała.

Rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Paweł Frątczak poinformował, że każdego roku w Polsce dochodzi do ponad 140 tys. pożarów, z czego co piąty pożar powstaje w domach. - Od początku 2019 roku do końca listopada w budynkach mieszkalnych wybuchło 28 329 pożarów, w których zginęło 341 osób, a 2431 zostało rannych - powiedział Frątczak.

Podkreślił również, że zdecydowana większość pożarów w domach wynika z nieostrożności mieszkańców. - Nie pozostawiajmy gotujących się potraw oraz urządzeń grzewczych, zwłaszcza tych z odkrytym paleniskiem, bez odpowiedniego nadzoru, nie przechowujmy łatwopalnych substancji w pobliżu źródeł ciepła, i regularnie dokonujmy przeglądów instalacji wentylacyjnych, gazowych i elektrycznych – mówił Frątczak.

Nadkomisarz Sylwester Marczak zaapelował na koniec o wcześniejsze zaplanowanie wyjazdów świątecznych tak, aby nasza podróż nie wiązała się z szybką i ryzykowną jazdą.