Czaputowicz wymienił wśród tematów rozmów z Blokiem relacje dwustronne, politykę wobec Rosji, relacje z USA i Chinami oraz bieżącą agendę unijną, w tym nowy skład Komisji Europejskiej.

Szef polskiej dyplomacji pytany o negocjacje budżetowe w UE odpowiedział, że Holandia dąży do ograniczenia swojego wkładu do budżetu UE, natomiast Polska opowiada się za ambitnym budżetem.

"Jesteśmy za silną Unią Europejską, rosnącą rolą w świecie i także większym budżetem. W szczególności przywiązujemy większa wagę do tych tradycyjnych polityk, z których Polska korzysta, ale tez korzystają i skorzystały z tego też państwa Europy Zachodniej na skutek otwarcia polskiego rynku"

- powiedział Jacek Czaputowicz.

"Te negocjacje będą trudne, będą trwały, ale nie jest tak, że jakaś strona np. Holandia Polsce może narzucić te ograniczenia, tu musi być znaleziony konsensus"

- dodał.

Dopytywany o fundusz transformacji energetycznej związany z przyjętym przez KE Europejskim Zielonym Ładem powiedział, że wskazał na inny punkt startu Polski. Zdaniem Czaputowicza Polska dokonała już znacznego wysiłku w zakresie transformacji energetycznej, ale organizacje międzynarodowe powinny również wziąć za to odpowiedzialność.

"Cieszymy się ze wskazania poważnych kwot budżetowych, które mogłyby być później skierowane na polepszenie sytuacji, jeśli chodzi o rozwój energetyki. Polska nie zgodzi się na to, żeby na swoich barkach nosiła te ciężary, jeśli chodzi o dostosowanie polskiego systemu energetycznego"

- dodał.

Szef MSZ odnosił się także do kwestii reform instytucjonalnych UE i opowiedział się za zwiększeniem roli szefów MSZ państw członkowskich.

"Z Holandią podzielamy główne kierunki i główną ocenę środowiska międzynarodowego"

- mówił.

Dodał, że zarówno Polska, jak i Holandia opowiadają się m.in. za silnymi stosunkami transatlantyckimi oraz silnym NATO.

Czaputowicz pytany o sytuację polskich pracowników w Holandii odpowiedział, że resort monitoruje przestrzeganie prawa miejscowego i prawa UE i chce, żeby pracownicy polscy byli traktowani tak jak inni pracownicy krajów UE.

"Cieszymy się, że Holandia jest otwarta na polskich pracowników"

- mówił.

Dopytywany o kwestię praworządności, którą poruszył podczas Konferencji Utrechckiej szef MSZ Holandii, Czaputowicz odparł, że informował Bloka o polskim stanowisku w tej sprawie, a polski system sądownictwa nie różni się od tych z Europy Zachodniej. Ocenił również, że kwestia ta budzi szczególne zainteresowanie krajów Beneluksu ze względu na m.in. ich politykę wewnętrzną.

"Łatwiej jest wskazać te zagrożenie i ułomności na zewnątrz, niż w samych tych państwach"

- mówił.

Minister Czaputowicz zapalił znicze na grobach polskich żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej, na cmentarzu w Hoek van Holland oraz wziął udział Konferencji Utrechckiej. Spotkał się także z szefem MSZ Holandii oraz z proboszczem kościoła pw. św. Jana Pawła II w Hadze ks. Sławomirem Trypuciem.