- Dla Polski przewodnictwo Polaka w A6 to realny wpływ na podejmowane decyzje dot. rozwoju branży zarządzania ruchem lotniczym w Europie. To dowód na silną pozycję Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w gronie europejskich instytucji zapewniających bezpieczeństwo w przestrzeni powietrznej

 - wskazał cytowany w komunikacie wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała.

Jak wyjaśnił rzecznik PAŻP Paweł Łukaszewicz, kadencja Janiszewskiego będzie trwała rok. Rozpocznie się 1 stycznia 2020 r. i potrwa do końca roku. Do końca grudnia br., A6 przewodniczyć będzie Roberta Neri szefowa ENAV, włoskiego odpowiednika PAŻP.

Łukaszewicz dodał, że nowy przewodniczący będzie wypracowywał wspólne stanowiska sojuszu A6 i reprezentował go na spotkaniach wysokiego szczebla. Będzie miał też bezpośredni wpływ na kształtowanie decyzji związanych z rozwojem branży zarządzania ruchem lotniczym w Europie, w tym zapowiadanych na 2020 rok prac nad nowym pakietem legislacyjnym dotyczącym Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (ang. Single European Sky).

- Co roku A6 określa swoje priorytety lub program do realizacji. Przeważnie są to zadania ciągłe, jednak coraz częściej nowe elementy wymagają naszej uwagi. Widzę A6 jako sojusz o wielkim potencjale i powinniśmy z tego skorzystać

- powiedział cytowany w komunikacie Agencji jej prezes Janusz Janiszewski.

Decyzja o wyborze Janusza Janiszewskiego na przewodniczącego Rady Sterującej A6 została podjęta na spotkaniu wiodących członków A6 w październiku br.

W skład grupy A6 wchodzą najwięksi dostawcy służb żeglugi powietrznej w Europie. Grupa powstała po to by koordynować prace badawczo-rozwojowe i inwestycyjne głównych dostawców służb żeglugi powietrznej w programie SESAR (Single European Sky ATM Research). Ponadto, A6 skupia się na kluczowych obszarach strategicznych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania swych członków związanych z przepisami dotyczącymi transportu i lotnictwa.

Kolejne posiedzenie Rady Sterującej A6 zaplanowano na marzec 2020 roku w polskiej ambasadzie w Madrycie jako wydarzenie towarzyszące światowemu kongresowi ATM – World ATM Congress 2020.