Premier Mateusz Morawiecki w udzielonym „Gazecie Polskiej” wywiadzie podkreśla, że „sędziowie nie są niezależni od Polski”.

Naszym obowiązkiem jest przeciwdziałanie wszelkim posunięciom anarchizującym życie publiczne w kraju. Na pewno nie zgodzimy się na to, by jedni sędziowie kwestionowali prawomocność powołania innych sędziów.
- mówi premier Mateusz Morawiecki. Z szefem rządu rozmawiają Katarzyna Gójska, Tomasz Sakiewicz i Adrian Stankowski

Ponadto w numerze:

Artykuł Grzegorza Wierzchołowskiego: „Sędzia Juszczyszyn i jego przeszłość. Wszystkie uchybienia sędziowskiego rewolucjonisty”

„Niezależny jak sędzia Paweł Juszczyszyn”, „Jego słowa przejdą do historii”, „powinny być wybite złotymi zgłoskami” – tak o sędzim, który zażądał od Kancelarii Sejmu list poparcia członków nowej KRS, pisała w ostatnich dniach „Gazeta Wyborcza”. Ale szybko okazało się, że nowy bojownik o tzw. praworządność ma przede wszystkim zadatki, by stać się kolejnym symbolem moralnej degradacji „sędziowskiej kasty”.
- czytamy w artykule.

Tekst Huberta Kowalskiego pt. „Jak broni się postkomuna w Sądzie Najwyższym. Orzeczenie „mundurowej” Izby Pracy”.

Izba Pracy Sądu Najwyższego uchyliła uchwałę KRS w sprawie odwołania sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Oddaliła też wniosek prezesa Izby Dyscyplinarnej SN o przekazanie sprawy do tej Izby. W uzasadnieniu stwierdzono, że KRS nie daje wystarczających gwarancji niezależności. W odpowiedzi sędzia Leszek Mazur, przewodniczący KRS, stwierdził, że orzeczenie to „nie będzie miało żadnych realnych konsekwencji dla funkcjonowania KRS i Izby Dyscyplinarnej”. Dlaczego postkomuna postanowiła wywołać chaos w Sądzie Najwyższym?
- odpowiedzi na postawione wyżej pytanie szuka w artykule Hubert Kowalski


Do tygodnika dołączona jest nowa nalepka.


Gazeta Polska - tygodnik niepodległego Polaka