Urząd Miasta w Częstochowie podał w poniedziałek, że uchwałę o przystąpieniu do międzynarodowego stowarzyszenia radni podjęli podczas niedawnej sesji. Uchwała wejdzie w życie po uzyskaniu zgody ministra spraw zagranicznych, do którego trafi za pośrednictwem wojewody śląskiego.

Europejskie centra pielgrzymkowe z inicjatywy Częstochowy współpracują ze sobą od 23 lat. Sformalizowanie współpracy w postaci utworzenia stowarzyszenia ma wzmocnić turystyczną rolę miast członkowskich oraz pomóc im w wykreowaniu wspólnej marki i strategii marketingowej.

Stowarzyszenie ma być zarejestrowane w przyszłym roku. Gotowy jest już jego statut. Początkowo do organizacji wejdzie siedem miast – obok Częstochowy są to: portugalska Fatima, włoskie Loreto, francuskie Lourdes, niemieckie Altoetting, austriackie Mariazell i szwajcarskie Einsiedeln.

Siedzibą będzie portugalskie miasto Ourem. Do stowarzyszenia będą mogły dołączać miasta sanktuaria z Europy i z innych kontynentów.

"Formalizacja współpracy jest istotna zwłaszcza w kontekście planowanego utworzenia Europejskiego Szlaku Kulturowego Miast Sanktuariów pod auspicjami Rady Europy. Stworzenie Szlaku ułatwi stowarzyszeniu pozyskiwanie środków zewnętrznych – z funduszy unijnych i programów krajowych"

– podał Urząd Miasta w Częstochowie.

Rejestracja stowarzyszenia ma wzmocnić rolę miast sanktuariów w turystyce oraz umożliwić wymianę kulturową i współpracę na wielu płaszczyznach – ułatwi dzielenie się doświadczeniami w sferach kultury, edukacji czy sportu. Pozwoli także opracować wspólną wizję i politykę na przyszłość – wskazują częstochowscy samorządowcy.

Współpraca grupy "Shrines of Europe – Miasta Sanktuaria Europy" rozpoczęła się w 1996 r., kiedy Altoetting, Częstochowa, Fatima, Loreto i Lourdes podpisały list intencyjny o współpracy ośrodków kultu religijnego. Porozumienie było wynikiem wcześniej nawiązanych przyjacielskich relacji Częstochowy z miastami pielgrzymkowymi.

Kontynuacją listu intencyjnego była podpisana jesienią 2003 r. "Umowa o współpracy między miastami sanktuariami Europy". W kolejnym roku do grupy dołączyło austriackie Mariazell. Z okazji 20. rocznicy istnienia "Shrines of Europe" w Częstochowie podpisano deklarację o kontynuowaniu współpracy miast sanktuariów Europy. W 2017 r. do ich grona przyjęto szwajcarskie Einsiedeln.

Jasna Góra w Częstochowie to jeden z największych w Europie ośrodków kultu maryjnego. W ubiegłym roku sanktuarium odwiedziło blisko 4,3 mln pielgrzymów i turystów (ok. 300 tys. więcej niż rok wcześniej), w tym pieszo do klasztoru dotarło około 124 tys. pątników.