Przestępczość przeciwko zabytkom

Stworzenie płaszczyzny do wymiany doświadczeń praktyków i teoretyków zaangażowanych w działania na rzecz ochrony dziedzictwa kultury to główny cel ogólnopolskiej konferencji „Przestępczość przeciwko zabytkom – aspekty materialnoprawne i procesowe”, która odbyła się 5 grudnia 2019 r, w Departamencie Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Konferencja stanowi odpowiedź na wyzwania związane ze współczesnym wzrostem zagrożeń dla dziedzictwa kultury na poziomie krajowym i międzynarodowym. Podczas otwarcia odczytany został list prof. Magdaleny Gawin, Generalnego Konserwatora Zabytków, w którym wiceminister zwróciła uwagę na wagę tematu oraz wyraziła nadzieję, że spotkanie będzie kolejną okazją do pogłębienia współpracy między poszczególnymi organami, w szczególności służbami konserwatorskimi, służbami celnymi, Strażą Graniczną, Policją i prokuraturą. Zwalczanie przestępczości przeciwko dziedzictwu kultury to wspólny cel wszystkich organów, a ich współdziałanie powinno się opierać na odpowiednich, dostosowanych do realnych potrzeb przepisach prawa. Konferencja obejmowała 3 panele: przestępstwa przeciwko zabytkom – aspekty materialnoprawne, problematykę procesową związaną z przestępczością przeciwko zabytkom oraz współpracę krajową i międzynarodową w zakresie zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom. Do grona prelegentów zaproszono teoretyków prawa karnego z różnych ośrodków akademickich w kraju oraz praktyków: pracowników administracji, prokuratorów i sędziów. Wśród  uczestników konferencji znaleźni się przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Policji, prokuratury, a także wojewódzcy konserwatorzy zabytków oraz koordynatorzy powołani w poszczególnych służbach do spraw postępowań związanych z dobrami kultury. Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków, prof. Katarzyna Zalasińska, zapowiedziała kontynuację spotkań.

 Źródło: mkidn.gov.pl

 

#MKiDN #konferencja #przestępczość przeciw zabytkom #ochrona dziedzictwa

Magdalena Łysiak
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo