Zwracając się do tysięcy wiernych po odmówieniu modlitwy Anioł Pański papież powiedział: "Jutro odbędzie się w Paryżu spotkanie prezydentów Ukrainy, Rosji i Francji oraz kanclerz federalnej Niemiec, znane jako spotkanie w formacie czwórki normandzkiej, w celu poszukiwania rozwiązań dla bolesnego konfliktu, trwającego już od lat we wschodniej Ukrainie".

- Towarzyszę temu spotkaniu żarliwą modlitwą i zachęcam was do tego samego, by ta inicjatywa dialogu politycznego przyczyniła się do przyniesienia owoców pokoju w duchu sprawiedliwości dla tego terytorium i jego ludności

 - mówił Franciszek.

Podczas spotkania z wiernymi w przypadającą w niedzielę uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny papież pozdrowił między innymi obecnych na Placu Świętego Piotra wiernych z Warszawy i Lublina.

Zapowiedział, że zgodnie z tradycją tego dnia po południu uda się na Plac Hiszpański, gdzie będzie modlić się przed figurą Niepokalanej.