Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny została ustanowiona przez papieża Sykstusa IV (1414-1484) i potwierdzona przez papieża Klemensa XI (1649-1721). Natomiast papież Pius IX (1792-1878) ogłosił w 1854 r. dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, a 8 grudnia ustanowił jako święto kościelne pierwszej klasy.

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny wielu niesłusznie myli z dziewiczym poczęciem Jezusa. Zgodnie z powszechnym nauczaniem Kościoła wierzyć w "niepokalane poczęcie", to znaczy uważać, że Maria od urodzenia ze szczególnej łaski Boga "pozostała nietknięta wszelką skazą grzechu pierworodnego".

Do popularności tego dogmatu wydatnie przyczyniły się objawienia Marii Dziewicy w Lourdes (1858), "Pani", która ukazała się Bernadetcie Soubirous w grocie Massabielle. Miała jej wówczas powiedzieć {w miejscowym języku okcytańskim): "Jam jest Niepokalane Poczęcie".

Jak wyjaśnia biskup Lourdes (Francja) Jacques Perrier, Maria, aby przyjąć Syna Bożego, "nie mogła nosić w swoim sercu najmniejszego śladu wahania czy odmowy. Została uchroniona od owego rozłamu z Bogiem, jaki cechuje człowieka od początku jego istnienia, tj. grzechu pierworodnego".

Pierwsze teksty chrześcijańskie niewiele mówią o Marii, w opowieściach ewangelistów, niepozornej osobie. Dopiero sobór w Efezie w 431 roku, który ogłosił współistnienie w osobie Chrystusa natury ludzkiej i Boskiej, nazwał Marię "Matką Bożą". Przed Efezem kult Marii dziewicy był nieznaczny, potem jednak zaczął się rozwijać.

Kult Niepokalanego Poczęcia NMP powszechny był w dawnej Polsce. Profesorowie Akademii Krakowskiej zobowiązali się pod przysięgą bronić przywileju Niepokalanego Poczęcia NMP. Za namową kanclerza Jerzego Ossolińskiego król Władysław IV Waza chciał ustanowić Order Niepokalanego Poczęcia NMP. Od 1669 roku istnieje w Warszawie przy katedrze Archikonfraternia Literacka pod opieką Niepokalanego Poczęcia NMP.

Istniały również bractwa NMP. Pierwszy polski zakon męski został założony w 1673 roku przez pijara ojca Stanisława Papczyńskiego (obecnie świętego) w Puszczy Korabiewskiej pod Warszawą, to "Zakon Księży Marianów Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej" (Marianie).

Wizerunek Niepokalanej umieszczony jest w herbach miast polskich: Czemierniki (Lubelskie) i Wolsztyn (Lubuskie).