Przysięga w Cieszynie odbyła się po raz pierwszy. To właśnie tu w listopadzie powstał drugi batalion 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Obecnie w WOT służbę pełni już blisko 24 tys. żołnierzy. W Śląskiej Brygadzie "terytorialsów" jest ich ponad 840. Choć różni ich bardzo wiele, łączy z pewnością jedno: chęć służby Ojczyźnie

– podkreśliła Ligejka.

Dowódca Brygady płk Tomasz Białas podczas przysięgi przypomniał sentencję „Per aspera ad astra”:

„Przez ciernie do gwiazd", ale też przez trudy do sukcesu. Ta starożytna sentencja doskonale oddaje to, co przeszliście przez ostatnie 16 dni. To dni pełne nowych wyzwań, chwil słabości i zwątpienia, ale także chwil uwierzenia w siebie, w swoje możliwości, przełamania własnych ograniczeń.

Płk Białas zaznaczył, że szkolenie podstawowe to tak naprawdę dopiero początek:

Stając dzisiaj na placu macie za sobą pierwsze sukcesy, w tym ukończone szkolenie podstawowe. Nie są to jeszcze przytoczone w sentencji "gwiazdy". Te będą za trzy lata kiedy zakończycie pełny cykl szkolenia. Wszystko zależy od was, od waszego zaangażowania, determinacji w dążeniu do celu. Od tego co wybierzecie: rezygnację czy skorzystanie z okazji, aby w ramach kolejnych szkoleń poszerzać swoją wiedzę, pokonywać granice własnych słabości, poczuć smak zwycięstwa, gdy coś trudnego dzisiaj będziecie z łatwością wykonywać.

Wojska Obrony Terytorialnej, jako piąty rodzaj sił zbrojnych, powstały z początkiem 2017 r. Ich misją jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.