Organizacje, które wprost wspierają ideologię LGBT+, co roku otrzymują z budżetu publicznego w postaci konkursów znaczne środki finansowe. Stają do konkursów pod hasłami takimi jak przeciwdziałanie uzależnieniom, walka z patologiami, działanie na rzecz rozwoju demokracji, edukacja seksualna, walka z HIV - podaje tvp.info.

Portal dotarł do raportu posła Sebastiana Kalety, z którego wynika, że organizacje wspierane przez ratusz często po otrzymaniu dotacji współpracują z innymi stowarzyszeniami, promując coś zupełnie innego, niż założono.

Według raportu organizacje te w latach 2017-2019 otrzymały ponad 7 mln złotych dotacji.

Jednym z przykładów jest Fundacja Edukacji Społecznej, która tworzy programy takie jak „Świadomi Młodzi”, „Pomoc4You”, „Strategia na stres” - a przy okazji aktywnie wspiera środowiska LGBT i zajmuje się edukacją seksualną w szkołach.

To właśnie ta organizacja za pieniądze publiczne realizuje spoty w ramach „Projekt Test”, który ma na celu propagowanie szybkich testów HIV/AIDS i na kiłę.

W jednym ze spotów dwaj mężczyźni tłumaczą, jak i kiedy należy zbadać się na HIV. W spocie znajduje się też inscenizacja homoseksualnego seksu oralnego lekarza z pacjentem

- podaje tvp.info.

W innym spocie ci sami mężczyźni instruują, jak zażywać narkotyki przed seksem.

„Nigdy nie łącz kropel GBL z alkoholem, przyjmuj dawki z odpowiednimi przerwami. Używaj pipety albo strzykawki z miarką do odmierzania dawek” - tłumaczą na nagraniu.

Pod nagraniem organizacja tłumaczy, że „tego typu zachowania nierzadko są wynikiem stresu mniejszościowego i innych zaburzeń lekowych będących efektem doznawanych traum czy prześladowań na tle homofobicznym”.

Kolejnym przykładem organizacji wspieranej przez stołeczny ratusz jest PREKURSOR, którego celem jest „rozpowszechnianie wiedzy na temat branży usług seksualnych i sytuacji pracownic i pracowników seksualnych w Polsce, uznanie pracy seksualnej za pracę, sprzeciwianie się jakiejkolwiek formie kryminalizacji pracy seksualnej” - wskazuje Kaleta.

Na stronie PREKURSOR-a można znaleźć informację, że jednym z członków zarządu jest mężczyzna, który prowadzi zajęcia w warszawskich szkołach na zlecenie Urzędu Miasta Warszawy.