Radę Rodziny powołała w czwartek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

W wywiadzie dla "GPC" Bojemska pytana była m.in. o to, jak będą wyglądały prace rady.

"Planujemy spotkania raz w miesiącu. Konkretnymi sprawami będziemy się jednak zajmować, pracując w zespołach i podzespołach. W tej chwili ustalana jest agenda tematów. Zajmiemy się nimi w powołanych do tego celu grupach roboczych, wspomnianych zespołach i podzespołach. Wśród członków Rady są przedstawiciele środowisk od lat zajmujących się tematem rodziny, parlamentarzyści, naukowcy, ekonomiści, w tym specjaliści od problemów demograficznych. Dokładne ustalenie planu prac Rady jest przed nami"

– odpowiedziała.

Pytana była też o to, w jaki sposób rada zamierza doprowadzić do poprawy sytuacji demograficznej w naszym kraju. Odpowiadając wskazała, główne cele: opracowanie kierunków działań, które poprawią sytuację demograficzną w Polsce, stworzenie spójnej strategii w tym zakresie oraz pomoc pełnomocnikowi ds. demograficznych.

"Widać wyraźnie, że to jest problem, który dotyczy nie tylko Polski, lecz także Europy" – zauważyła.

Innym ważnym celem – jak mówiła – jest promowanie rodziny. "Chodzi o stworzenie takich warunków, które poprawią atrakcyjność życia rodzinnego. To są kwestie fundamentalne. Nasze zadanie polega na wypracowaniu pozytywnego obrazu rodziny w kulturze, w tym w mediach czy reklamie" – zaznaczyła.

"Przede wszystkim chcielibyśmy stworzyć strategię, która podejdzie do zagadnienia rodziny w sposób integralny i całościowy. Do tego potrzeba trochę czasu, aby skorelować działania i stworzyć spójny plan, który umożliwi skuteczną pomoc rodzinie. Wymaga to także badań analityczno-socjologicznych, które chcemy przeprowadzić. Ich wyniki staną się podstawą programu. Jego realizacja będzie rozłożona na całą kadencję parlamentu, co wynika także z obecności w Radzie jego członków, ale oczywiście plan działań będzie dotyczył okresu dłuższego niż 4 lata"

– powiedziała Bojemska.

Zapowiedziała, że z początkiem roku zostanie przedstawiona agenda spotkań i tematów. 


Całość rozmowy w dzisiejszej "Gazecie Polskiej Codziennie"