"Macedonia Północna zasługuje na zielone światło do otwarcia negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską w oparciu o przeprowadzone reformy i rozwój dobrosąsiedzkich relacji. Oczekujemy takiej decyzji ze strony Rady Europejskiej"

– oświadczył Szynkowski vel Sęk w Macedonii Północnej.

Biuro Rzecznika Prasowego MSZ poinformowało, że wiceszef polskiej dyplomacji dyskutował ze swoim odpowiednikiem w MSZ Macedonii Północnej Andrejem Zhernovskim o integracji euroatlantyckiej Macedonii Północnej, współpracy w ramach Procesu Berlińskiego i relacji dwustronnych. Spotkał się także z przewodniczącym komisji ds. europejskich parlamentu Artanem Grubim, z którym omówił polsko-macedońską współpracę parlamentarną.

W Skopje wiceministrowie MSZ Polski i Macedonii Północnej otworzyli konferencję "Doświadczenia z Poznania: przed wspólną prezydencją Macedonii Północnej i Bułgarii w Procesie Berlińskim w 2020", podczas której omawiano przygotowania do kolejnej prezydencji w ramach Procesu Berlińskiego, polskie doświadczenia i podsumowano dorobek polskiego przewodnictwa.

"Organizacje społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza think tanki i młodzież, były w centrum naszego programu. Podczas szczytu w Poznaniu zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego było bardziej znaczące niż wcześniej"

– podkreślił wiceszef polskiej dyplomacji.

Szynkowski vel Sęk zwrócił też uwagę na finansowe wsparcie dla Bałkanów Zachodnich w ramach polskiego przewodnictwa w Procesie Berlińskim.

Realizując jego priorytety (gospodarkę, wzajemne połączenia infrastrukturalne, społeczeństwo obywatelskie i bezpieczeństwo) Polska wpłaciła 1,52 mln euro na Western Balkans Investment Framework (WBIF), z którego finansowane są projekty infrastrukturalne w regionie. Polska przeznaczyła także 180 tys. euro na projekty Regionalnego Biura Współpracy Młodzieży, 40 tys. euro na plan działania w sprawie broni strzeleckiej i lekkiej oraz 20 tys. funtów na obserwatorium przestępczości zorganizowanej w regionie.