Tuż po ogłoszeniu strategicznego partnerstwa Polski i Luksemburga w biznesie kosmicznym minister Emilewicz mówiła o tworzeniu warunków dla rozwoju polskiego biznesu skupionego wokół eksploracji kosmosu. Przypomniała, że biznes kosmiczny to nie tylko podróże pozaplanetarne, ale również rozwój przemysłu wysokich technologii oraz górnictwo surowców kosmicznych, niezbędnych do funkcjonowania biznesu nie tylko związanego z kosmosem.

Innowacyjne rozwiązane, które są wdrażane w branży kosmicznej, często znajdują zastosowanie również w innych dziedzinach, dzięki czemu zwiększa się ich konkurencyjność.
- mówiła minister. 

W Polsce mamy już 300 podmiotów: start-upów i przedsiębiorstw technologicznych, które działają na rzecz sektora kosmicznego.

Mamy stworzoną Polską Strategię Kosmiczną, która obejmuje lata 2017 - 2030 i jest nadzorowana przez resort rozwoju. Mamy za sobą dziedzictwo Kopernika, misje kosmiczne odbywają się dzięki pracy polskich inżynierów i firm. Obserwujemy trendy w sektorze kosmicznej i chcemy je kreować, a do tego potrzebujemy silnych partnerów.
- powiedziała minister Emilewicz.

Przypomniała, że współpraca Polski i Luksemburga w polityce kosmicznej ma swoje umocowanie prawne. 28 września 2018 r. Polska i Luksemburg podpisały porozumienie w sprawie poszukiwania i użycia kosmicznych zasobów naturalnych. 

Chcemy współpracować w dziedzinie eksploracji kosmosu, nie tylko ze względu na współpracę biznesu, ale też na udział w dużych projektach i na forum międzynarodowym. Przeszliśmy daleką drogę, nasz program kosmiczny zaczął się w latach 80., a zgłaszanie ambicji kosmicznych przez Luksemburg nie było traktowane specjalnie poważnie przez potęgi w dziedzinie eksploracji kosmosu
- mówił wicepremier i minister gospodarki Luksemburga Etienne Schneider.

Podpisane porozumienie, które będzie obowiązywać pięć lat, oprócz górnictwa kosmicznego zakłada też wymianę informacji, ekspertyz oraz wyników badań, a także konsultacje dotyczące polityk i zagadnień prawnych w obszarze biznesu kosmicznego.