Resort spraw wewnętrznych i administracji poinformował, że decyzją szefa MSWiA bryg. Andrzej Bartkowiak od 22 marca 2016 r. sprawował funkcję Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu. Na stanowisku zastąpił gen. brygadiera Leszka Suskiego. Nowy komendant główny został także nowym Szefem Obrony Cywilnej Kraju.

Bryg. Andrzej Bartkowiak ukończył Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a także studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej i Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu. Był wykładowcą akademickim. Działał także w NSZZ "Solidarność" w Straży Pożarnej.

Bartkowiak urodził się 19 czerwca 1972 r. w Gnieźnie. Służbę w Straży Pożarnej pełni od 1996 r. Przez prawie 20 lat brał czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych jako strażak Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu, także jako funkcjonariusz dowodzący akcją.

Nowy komendant wspólnie z wiceszefem MSWiA Maciejem Wąsikiem udali się już do Szczyrku, gdzie doszło do wybuchu gazu w domu jednorodzinnym. Do tej pory strażacy odnaleźli tam 6 ciał.