Jak poinformowała Magdalena Wołąsiewicz, koordynator pionu komunikacji Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu, oficjalną informację o przyjęcia opolskiej placówki do prestiżowego European Theatre Convention, ogłoszono podczas konferencji, która odbyła się w Internationaal Theater Amsterdam.

Czekają nas obiecujące koprodukcje, wspólne przedsięwzięcia i owocne spotkania. Jako pierwszy teatr w Polsce będziemy reprezentować nasz kraj na międzynarodowej arenie wymiany doświadczeń i pomysłów. Dzięki przystąpieniu do ETC będziemy reprezentowani na arenie międzynarodowej oraz w organach odpowiadających za przyznawanie dofinansowania projektów realizowanych w Unii Europejskiej. Otrzymamy także możliwość aplikowania do programów realizowanych przez ETC: Artist Residency Programme, Staff Exchange Programmme, Performance Exchange Programme, ETC Roadshow

 - wyjaśniła Wołąsiewicz.

European Theatre Convention to europejska sieć publicznych teatrów, wspierana przez program Kreatywna Europa – komponent Kultura.

Sieć powstała w 1988 r. i liczy obecnie 40 instytucji z ponad 20 krajów. Promuje europejski teatr jako przestrzeń dialogu, interakcji, refleksji oraz angażowania publiczności w działania. Ma na celu wzmocnienie roli teatru jako nośnika społecznego, językowego i kulturowego dziedzictwa Europy oraz budowanie partnerstw na rzecz rozwoju teatru, nowych przedsięwzięć teatralnych, a także wymianę myśli i know-how środowiska teatralnego

- podaje strona programu Kreatywna Europa.