Poza wicepremierem w konferencji uczestniczyć mają: wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski, przewodnicząca rady miasta Ewa Malinowska-Grupińska, burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan, dyrektorka-koordynatorka ds. kultury i komunikacji społecznej w mieście Aldona Machnowska-Góra oraz stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki.

Procedura konkursu architektoniczno-rzeźbiarskiego ma się rozpocząć w piątek, 6 grudnia.

W sądzie konkursowym, który wyłoni zwycięski projekt, zasiada piętnaście osób. Wśród nich są wiceminister kultury Jarosław Sellin, przewodnicząca Rady Warszawy oraz dwóch radnych: Piotr Mazurek (PiS) i Tomasz Żyłka (KO), a także eksperci - architekci, urbaniści i rzeźbiarze.

Uchwałę o wzniesieniu pomnika upamiętniającego Bitwę Warszawską 1920 roku na placu Na Rozdrożu niemal jednogłośnie poparli warszawscy radni w lipcu bieżącego roku przy jednym głosie wstrzymującym radnej niezrzeszonej Moniki Jaruzelskiej.

Stołeczny konserwator zabytków zapowiadał w lipcu, że monument nie będzie gotowy na setną rocznicę bitwy, przypadającą 15 sierpnia 2020 r. Obecnie jednak zarówno ze strony ministerstwa, jak i ze strony radnych pojawiają się głosy, że szansa na odsłonięcie pomnika 15 sierpnia istnieje.

Zgodnie z uchwałą rady miasta inwestorem pomnika będzie Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta działający w imieniu m.st. Warszawy. Stołeczny konserwator zabytków pod koniec listopada zapowiedział, że procedura konkursowa zakończy się w pierwszym kwartale przyszłego roku.