Po zamordowaniu w październiku 2018 roku w konsulacie generalnym Arabii Saudyjskiej w Stambule krytykującego jej władze dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego rząd Niemiec ogłosił wobec Rijadu zakaz eksportu o charakterze zbrojeniowym.

Według sądu, zgoda na wywiezienie ciężarówek została udzielona jeszcze w 2017 roku i do końca października ubiegłego roku odbiorcy dostarczono 20 z nich. Decyzją z listopada 2018 roku Federalny Urząd Gospodarki i Kontroli Wywozu (BAFA) z siedzibą w Eschborn koło Frankfurtu tymczasowo zawiesił zezwolenie, co potem kilkakrotnie przedłużył. Wobec braku reakcji BAFA na złożone odwołanie eksporter wystąpił ze skargą do sądu administracyjnego.

Sąd uznał skargę za słuszną, wskazując, że ogólnikowe i lakoniczne uzasadnienie decyzji o zawieszeniu zezwolenia nie odpowiada ustawowym wymogom. Wyrok nie jest prawomocny i można się od niego odwołać do Trybunału Administracyjnego Hesji w Kassel.

Nazwy przedsiębiorstwa zbrojeniowego sąd nie ujawnił.