Nagroda, ustanowiona w 2001 roku przez Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Krakowie i Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, została wręczona po raz dziewiętnasty. Przyznawana jest corocznie, naprzemiennie autorowi polskiemu lub zagranicznemu. W obecnym roku przypadła jej międzynarodowa edycja. Fundatorem Nagrody jest Wydawnictwo Literackie.

W XIX edycji konkursu spośród siedmiu nominowanych prac jury przyznało nagrodę główną w wysokości 15 tys. zł pracy „De la Serbie vers la Yougoslavie. La France et la naissance de la Yougoslavie: 1878-1918”, której autorem jest Vojislav G. Pavlović.

Przewodniczący kapituły nagrody prof. Michał Pułaski przypomniał, że laureat od roku 2003 jest związany z Instytutem Bałkanistyki Serbskiej Akademii Nauk i Sztuk w Belgradzie, gdzie obecnie pełni obowiązki dyrektora. Był również wykładowcą w Katedrze Historii Powszechnej Nowożytnej Uniwersytetu Belgradzkiego, a także na paryskiej Sorbonie oraz uczelniach w Stanach Zjednoczonych. W obszarze jego zainteresowań znajdują się stosunki międzynarodowe w XX wieku, historia Bałkanów w XIX-XX w., historia obszaru jugosłowiańskiego, historia zimnej wojny.

Nagrodzona książka prof. Pavlovicia jest poszerzoną wersją pracy doktorskiej obronionej na Uniwersytecie Sorbonne-Paris IV, w której zajmuje się on problemem stosunku Francji do powstającego Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców, a następnie Jugosławii.

„Monografia, która została nagrodzona jest szczególna w dorobku autora (…). W niezwykle interesujący sposób ukazuje istotę kształtowania się rzeczywistości europejskiej i bałkańskiej po I wojnie światowej”

- wskazał prof. Pułaski.

Jednocześnie Nagrodę Specjalną im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego otrzymali: Gaëtan Nocq oraz Isabelle Davion za książkę „Le rapport W - Infiltré a Auschwitz” wydaną przez Éditions Daniel Maghen. Nocq jest młodym francuskim rysownikiem, Davion jest profesorem Sorbony od lat zajmującą się i popularyzującą we Francji historię Polski.

Prezes Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego prof. Krzysztof Zamorski przypomniał, że nagrodzona pozycja jest kolejnym wydaniem w języku francuskim raportu Witolda Pileckiego, tym razem jednak opartym o artystyczną wizję autentycznych miejsc i dokumentów związanych z ucieczką Pileckiego, widzianych oczami Nocqa i zawierającą komiksowe wydanie opowieści opatrzonych naukowym komentarzem Davion.

Zdaniem kapituły, książka uhonorowana nagrodą specjalną „jest niezwykle ciekawa w formie i bardzo istotna dla popularyzacji we Francji wiedzy o okupacji niemieckiej w Polsce”.

Podczas uroczystości w siedzibie Wydawnictwa Literackiego w Krakowie wręczono także nagrodę Akademii Nauk Republiki Czeskiej – medal honorowy Franciszka Palackiego za zasługi w naukach historycznych. Otrzymał go prof. Michał Pułaski.

Wacław Felczak - jeden z patronów nagrody, był historykiem, zajmował się historią Węgier, Europy Środkowej i Słowiańszczyzny południowej w XIX i XX w. Był autorem m.in. "Historii Węgier" i "1000 lat związków polsko-węgierskich". Podczas II wojny światowej był emisariuszem rządu polskiego na uchodźstwie w Budapeszcie i szefem kurierów tatrzańskich.

Henryk Wereszycki był historykiem, wybitnym znawcą dziejów Polski porozbiorowej, historii dyplomacji europejskiej w XIX w. i monarchii habsburskiej. Napisał m.in. "Historię Austrii" oraz wiele prac o dziejach Habsburgów. Był legionistą Piłsudskiego, uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Obaj historycy, cenieni także za granicą, związani byli z Uniwersytetem Jagiellońskim.