Liczba ubezpieczonych wzrosła w stosunku do września ubiegłego roku o ponad 15 proc. Jak zaznacza Polska Izba Ubezpieczeń, najpopularniejsze ubezpieczenie to wciąż takie, które zapewnia szybki dostęp do lekarzy-specjalistów oraz szerokiego zakresu badań diagnostycznych.

Polska Izba Ubezpieczeń informuje, że na prywatne ubezpieczenia zdrowotne Polacy wydali w ciągu trzech kwartałów 2019 r. prawie 640 mln zł. To o niemal 9 proc. więcej niż rok wcześniej.

"Przy tej dynamice wzrostu, już w przyszłym roku liczba ubezpieczonych przekroczy 3 mln. Tempo to może się jeszcze zwiększyć. Wszystko zależy od kierunku zmian w systemie opieki zdrowotnej"

– powiedziała, cytowana w komunikacie, Dorota Fal, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

W ocenie izby całkowite wydatki na zdrowie należą w Polsce do najniższych wśród krajów rozwiniętych. "Wydajemy na nie łącznie z kieszeni publicznej i prywatnej 6,3 proc. PKB, podczas gdy średnia dla państw OECD to 8,8 proc." – informuje Dorota Fal.

Według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń największy udział w rynku mają niezmiennie ubezpieczenia grupowe, finansowane lub współfinansowane przez pracodawców. Dla pracowników prywatna opieka medyczna to najbardziej pożądany benefit pozapłacowy. Z kolei pracodawcy są coraz bardziej świadomi tego, jak ważne jest zdrowie pracowników.