Minister była gościem audycji "Gość poranka" na antenie Polskiego Radia 24 w przypadającym dziś  Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych. Z tej okazji na początku rozmowy w programie życzyła wszystkim osobom dotkniętym niepełnosprawnością, by spełniały się ich potrzeby i marzenia.

Przypomniała też, że rządowe działania na rzecz tych osób opierają się na trzech filarach: długofalowym i kompleksowym wsparciu instytucjonalnym, waloryzowaniu świadczeń oraz szerokiej dostępności usług i programów, które mają aktywizować zawodowo i społecznie te osoby.

"Programy dla osób z niepełnosprawnością to ustawa Dostępność plus. Ważną rzeczą jest też Solidarnościowy Fundusz Wsparcia (...) W jego ramach uruchomiliśmy programy dedykowane osobom niepełnosprawnym"

- zaznaczyła.

W ramach funduszu, opiekunowie otrzymali możliwość przerwy wytchnieniowej w opiece nad bliskimi niepełnosprawnymi.

"Dzięki opiece wytchnieniowej wsparcie mogą organizować samorządy. Chodzi o sytuacje, w których rodzic czy opiekun osoby niepełnosprawnej potrzebuje wytchnienia. Przekazujemy środki na ten cel" - powiedziała.

Dodatkowo też powstają centra opiekuńczo-mieszkaniowe, czy zapewnia się dostępność wind nie tylko w instytucjach, ale również w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych.

Jak zaznaczyła dalej minister, wszystkie te programy mają pomóc osobom niepełnosprawnym w jak najlepszym funkcjonowaniu w przestrzeni publicznej. Zaznaczyła też, że priorytetowym oczekiwaniem rodziców jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.

"W przypadku, gdy coś się im stanie, chcą mieć pewność, że ich dziecko otrzyma pomoc" - wyjaśniła.

Minister przyznała też, że kompleksowe programy są istotne, ale rząd pamięta również o waloryzowaniu świadczeń dla niepełnosprawnych. Przytoczyła dane mówiące o tym, że w ramach realizacji świadczeń dla osób niesamodzielnych złożono dotychczas ponad 600 tys. wniosków, a prawie 300 tys. świadczeń zostało już wypłaconych.

Maląg podkreśliła, że w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych rząd zwiększył również wsparcie dla warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej.

Dba też o kompleksową rehabilitację osób - medyczną, społeczną i zawodową. Minister dodała na koniec, że od osób z niepełnosprawnością wiele się uczymy, bo ta "moc słabości się doskonali".