Podział obowiązków w MSWiA

Minister Mariusz Kamiński podpisał nową decyzję kompetencyjną, która określa zakres obowiązków poszczególnych członków kierownictwa MSWiA - poinformowało w poniedziałek biuro prasowe MSWiA. W resorcie będzie czterech wiceministrów: Maciej Wąsik, Paweł Szefernaker, Krzysztof Kozłowski oraz Błażej Poboży.

Mariusz Kamiński
Zbyszek Kaczmarek/Gazeta Polska

W przesłanym do Polskiej Agencji Prasowej komunikacie wskazano, że Mariusz Kamiński będzie bezpośrednio nadzorował pracę Komendanta Głównego Policji i Komendanta Głównego Straży Granicznej. Szefowi MSWiA będą podlegały także Departament Kontroli i Nadzoru, Departament Bezpieczeństwa, Biuro Nadzoru Wewnętrznego oraz Biuro Ministra.

Funkcję pierwszego zastępcy Mariusza Kamińskiego będzie pełnił wiceminister Maciej Wąsik. Będzie on odpowiadał za Departament Porządku Publicznego, Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego oraz Departament Zezwoleń i Koncesji. Wiceministrowi Wąsikowi będą podlegali: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Służby Ochrony Państwa i Szef Obrony Cywilnej Kraju. W zakresie jego obowiązków znalazł się także nadzór nad Zakładem Emerytalno-Rentowym MSWiA i Szkołą Główną Służby Pożarniczej.

Wiceminister Paweł Szefernaker sprawował nadzór nad wojewodami, oraz odpowiadał za współpracę z samorządem terytorialnym. Do jego zakresu obowiązków będzie należeć również koordynacja działania Departamentu Administracji Publicznej oraz Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Ponadto będzie nadzorował Departament Spraw Obywatelskich, Departament Teleinformatyki oraz Centrum Personalizacji Dokumentów.

Z kolei Krzysztof Kozłowski będzie odpowiadał za pracę Departamentu Budżetu, Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji, Departamentu Prawnego, Departamentu Spraw Międzynarodowych, Departamentu Zdrowia, a także Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA.

Natomiast wiceminister Błażej Poboży ma sprawować nadzór nad Departamentem Komunikacji Społecznej, Departamentem Analiz i Polityki Migracyjnej, Departamentem Funduszy Europejskich, a także Departamentem Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Będzie też kontrolował pracę szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców oraz Centrum Obsługi Projektów Europejskich.

 

 Źródło: niezalezna.pl, PAP

 

#WSWiA #Maciej Wąsik #Paweł Szefernaker #Krzysztof Kozłowski #Błażej Poboży #Michał Kamiński

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo