Chociaż mężczyźni robią zakupy online nieco częściej niż kobiety, odsetek kupujących przez internet zwiększył się bardziej właśnie wśród kobiet. Z 30 proc w 2008 r. odsetek kupujących w internecie kobiet wzrósł do 59 proc. w 2018 roku (wzrost o 29 pkt proc.). Tymczasem wśród mężczyzn w 2008 roku robienie zakupów w internecie deklarowało 35 proc. Badanych, a stan na rok 2018 to 61 proc. (wzrost o 26 pkt proc.).

W ciągu ostatnich 10 lat odsetek kupujących w UE wzrósł we wszystkich grupach wiekowych, ale przede wszystkim wśród młodszych użytkowników internetu w wieku 16–24 lat (z 40 proc. w 2008 r. do 72 proc. w 2018 r.) oraz wśród osób w wieku od 25 do 34 lat (z 46 proc. w 2008 r. do 78 proc. w 2018 r.).

Najwyższy odsetek osób, które kupowały przez internet w poprzednim roku, był w Danii (84 proc.), Wielkiej Brytanii (83 proc.), Holandii (80 proc.), Szwecji (78 proc.) i Niemczech (77 proc.).
W Polsce było to ok. 50 proc.