W tym miasteczku we włoskim regionie Lacjum z inicjatywy świętego Franciszka w Asyżu w 1223 roku powstała pierwsza w historii szopka. W pierwszą niedzielę adwentu w grocie Sanktuarium Żłóbka papież podpisał list „Admirabile signum” (łac. godny podziwu).

List otwierają następujące słowa: „Godny podziwu znak żłóbka, tak drogi chrześcijanom, zawsze budzi zadziwienie i zdumienie”.

Papież wyjaśnił następnie, że listem tym chce wesprzeć „piękną tradycję” rodzin, które przed Bożym Narodzeniem przygotowują żłóbek, a także zwyczaj ustawiania go w miejscach pracy, szkołach, szpitalach, więzieniach, na placach. - Chciałbym, aby ta praktyka nie ustała, a wręcz mam nadzieję, że tam, gdzie została zaniechana, zostanie odkryta na nowo i ożywiona - dodał.

Franciszek przypomniał, że pierwszym żłóbku w Greccio nie było figurek; został stworzony i zrealizowany przez tych, którzy byli tam obecni.

„Święty Franciszek, z prostotą tego znaku, dokonał wielkiego dzieła ewangelizacji. Jego nauczanie przeniknęło do serc chrześcijan i pozostaje aż do naszych dni jako autentyczna forma zaproponowania na nowo piękna naszej wiary z prostotą”

- napisał papież.

Wyraził przekonanie, że szopka wywołuje wzruszenie, gdyż „ukazuje czułość Boga”.

Jak wskazał, „w Jezusie Ojciec dał nam brata, który wychodzi, by nas szukać, kiedy jesteśmy zdezorientowani i zatracamy kierunek; wiernego przyjaciela, który jest zawsze blisko nas; dał nam swego Syna, który nam przebacza i podnosi nas z grzechu”.

Jak podkreślił, tworzenie żłóbka pomaga przeżyć na nowo historię z Betlejem, a w sposób szczególny jest to zachęta do naśladowania drogi pokory i ubóstwa. To wezwanie do tego, by służyć miłosiernie Jezusowi, który jest obecny w „najbardziej potrzebujących braciach i siostrach” - wskazał.

Papież zwrócił uwagę na to, że szczególne wzruszenie powinno towarzyszyć umieszczaniu w żłóbku gór, strumieni, owiec i pasterzy, bo jest to przypomnienie, że „całe stworzenie uczestniczy w święcie przyjścia Mesjasza”.

„Ze żłóbka wyraźnie wyłania się przesłanie, że nie możemy dać zwieść się bogactwu i wielu ulotnym propozycjom szczęścia” - napisał Franciszek. Dodał, że rodząc się w stajence, „sam Bóg rozpoczyna jedyną prawdziwą rewolucję, która daje nadzieję i godność wydziedziczonym, usuniętym na margines”. Według papieża jest to „rewolucja miłości, rewolucja czułości”.

„Ze żłóbka Jezus z łagodną mocą wygłasza apel o dzielenie się z ostatnimi jako drogę do bardziej ludzkiego i braterskiego świata, w którym nikt nie jest wykluczony ani usuwany na margines”

- wskazał.

Zauważył też, że szopka skłania do refleksji na temat odpowiedzialności każdego chrześcijanina za bycie ewangelizatorem. „Nie ma znaczenia, w jaki sposób urządzony jest żłóbek. Może być zawsze taki sam albo przerabiany co roku. Liczy się to, aby przemawiał do naszego życia” - napisał papież. „Wszędzie i w każdej formie, żłóbek mówi o miłości Boga” - podkreślił.

Zdaniem Franciszka szopka „należy do miłego i wymagającego procesu przekazywania wiary”.