Szef rządu podziękował wszystkim funkcjonariuszom Straży Granicznej i Służby Celno-Skarbowej, którzy znakomicie - jego zdaniem - strzegą naszych granic.

"To przecież właśnie od zdolności do strzeżenia granicy, tej naszej zewnętrznej, która jest jednocześnie granicą Schengen, granicą UE, od tej sprawności zależy, czy środki, pieniądze wpłyną do budżetu, czy będziemy mieli do czynienia z jakimś przemytem"

- powiedział premier.

Zwrócił uwagę na technologię, która służy walce z przemytem nie tylko na przejściach kolejowych, ale także drogowych przejściach granicznych.

"Ciężko czasami uwierzyć, że jeden samochód potrafi spowodować stratę dla państwa polskiego w wysokości nawet 100 tys. zł, a takich samochodów może przejeżdżać kilkadziesiąt, kilkaset dziennie. A więc praca naszych służb granicznych jest pracą przynoszącą korzyści wszystkim Polakom. Jest to praca na najwyższym poziomie profesjonalizmu, praca Krajowej Administracji Skarbowej, części ministerstwa finansów, która zapobiegła miliardom wyłudzeń. To dzięki tym miliardom mamy dzisiaj budowane drogi (...) i różne programy społeczne"

- powiedział premier.

Dodał, że dzięki pracy na granicy zatrzymuje się również terroryzm, przemyt broni i ludzi.