"Trudny złoty wiek" to podtytuł czwartego tomu "Dziejów Polski" prof. Andrzeja Nowaka, autor opisał w nim okres do 1468 do 1572 roku. W nowym tomie swojego dzieła Nowak opisuje kształtowanie się politycznych obyczajów tego okresu, ale również wiele miejsca poświęca kulturze.

Jak mówił, stulecie, które opisał "to czas, kiedy kształtują się instytucjonalnie i obyczajowo nasza kultura polityczna, kultura polityczna sejmików, sejmów, udziału obywateli w życiu publicznym".

"Ten czas, w którym życie polityczne dało z siebie tak wspaniałe osiągnięcia jak ruch egzekucji praw i dóbr - wspaniały ruch naprawy życia politycznego"

- dodał.

"Drugi aspekt, który wydaje mi się szczególnie ważny w tym okresie i który odkrywam z coraz większym zachęceniem i wdzięcznością dla tamtych czasów to rozwój naszej kultury, w której centrum jest słowo, język i literatura polska"

- mówił.

"Ten tom zaczyna się w 1468 r., a pięć lat później zaczynają się dzieje drukarstwa w Polsce w Krakowie w klasztorze Bernardynów, Polska była pod tym względem jednym z pionierów" - opowiadał.

Zauważył, że dużo pisze o czasach, w których druk połączył się z debatami sejmikowymi - z żądaniami tam wysuwanymi, żeby językiem publicznych debat i prawa stał się język polski. Podkreślił, że to przyniosło podstawę tego sukcesu, jaki przyniósł naszemu językowi Mikołaj Rej i Jan Kochanowski. "Dużo o tym piszę, bo wydaje mi się to szczególnie ważne" - dodał.

"Dla mnie kultura jest centrum opowieści o polskim złotym wieku, bo ona jest najważniejszym dziedzictwem tego czasu"

- zaznaczył.

Poinformował, że pisze również dużo o historii politycznej i przedstawia najnowsze ustalenia historyczne w tej dziedzinie. W swojej pracy opierał się na opracowaniach monograficznych historyków, którzy zajmują się szczegółowo tą epoką i zmieniają jej obraz.

Prof. Andrzej Nowak - historyk, sowietolog, znawca stosunków polsko-rosyjskich - urodził się w 1960 r. w Krakowie. W 2002 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, natomiast w 2011 r. tytuł profesora zwyczajnego. Jest kierownikiem Zakładu Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku w Instytucie Historii PAN oraz Zakładu Historii Europy Wschodniej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się w dziejach rosyjskiej myśli politycznej oraz stosunkach polsko-rosyjskich w XIX i XX w.

Wykładał m.in. na uniwersytetach amerykańskich (Harvard, Columbia, Rice), angielskich (Cambridge, London University), a także m.in. na Uniwersytecie Masaryka w Brnie, Uniwersytecie w Tokio, Uniwersytecie Warszawskim, w Collegium Civitas i Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. Uczestniczył w ponad stu konferencjach naukowych i kongresach m.in. w Sapporo, Kazaniu, Moskwie, Paryżu, Londynie, Cambridge, Sztokholmie, Wenecji, Nowym Jorku. W 2015 r. został powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę na członka Narodowej Rady Rozwoju.

Prof. Andrzej Nowak w latach 1991-1994 był redaktorem naczelnym wywodzącego się z podziemnego ruchu wydawniczego czasopisma "Arka", do 2012 r. był redaktorem naczelnym dwumiesięcznika polityczno-kulturalnego "ARCANA". Jest laureatem wielu nagród, m.in. Nagrody Rektora UJ za wybitne osiągnięcia naukowe (2009 i 2010), trzykrotnym laureatem Nagrody KLIO za najlepszą książkę historyczną (w latach: 1995, 1998, 2001), został także uhonorowany Nagrodą im. Jerzego Giedroycia. Za wkład w pracę organizacyjną w Instytucie Historii PAN (2003) został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. 11 listopada prezydent Polski Andrzej Duda odznaczył go Orderem Orła Białego.