W trakcie prób pocisk M9703 V-LAP ze zmodyfikowanym ładunkiem miotającym M64 Zone 6 został wystrzelony z kołowej armatohaubicy samobieżnej G6 o długości lufy wynoszącej 52 kal. i przeleciał aż 76 km. Z kolei pocisk DM121 BT wystrzelony z haubicoarmaty PzH2000 L52-23l o długości lufy wynoszącej 52 kal. pokonał niemal 67 km. Dla porównania, pocisk Assegai M0121 IHE BB wystrzelony z haubicoarmaty PzH2000 L52-23l pokonał ponad 47 km., a pocisk DM121 BT osiągnął zasięg ponad 35 km.

W przypadku pocisku Assegai M2005 HE V-LAP, który został miotany z działa o kal. 39, pokonał odległość 54 km. Dla porównania pocisk DM121 BT wystrzelony z tego samego działa przeleciał 29 km.