Hermes Energy Group (HEG) - niezależny sprzedawca energii elektrycznej i gazu

- poinformował URE o zamiarze zaprzestania działalności koncesjonowanej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej i gazu z dniem 30 listopada.

W komunikacie Urząd podkreślił, że dla klientów HEG zaprzestanie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę nie stanowi żadnego zagrożenia, ponieważ - zgodnie z obowiązującymi przepisami - od 1 grudnia zostaną oni objęci tzw. systemem sprzedaży rezerwowej (awaryjnej).

"Ustawodawca przewidział bowiem rozwiązania systemowe, które gwarantują odbiorcom, że utrata dotychczasowego sprzedawcy nie oznacza utraty ciągłości dostaw energii elektrycznej lub gazu"

- czytamy.

Wskazano, że dotychczasowi klienci HEG nie muszą podejmować zatem żadnych działań, aby zapewnić ciągłość dostaw energii lub gazu.

"Procesem uruchamiania sprzedaży rezerwowej zarządza dystrybutor, przełączając klientów na usługi sprzedawcy rezerwowego, którego odbiorcy wskazali w umowie. Jeśli zaś w umowie nie został wskazany sprzedawca rezerwowy, to taką funkcję na rynku gazu będzie pełnił PGNIG Obrót Detaliczny, na rynku energii zaś – tzw. sprzedawca z urzędu"

- wyjaśniono.

W komunikacie podano też, że przy URE działa Punkt Informacyjny dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych oraz infolinia. Na stronie internetowej www.ure.gov.pl w zakładce Konsument znajdują się przydatnych informacji dla odbiorców energii i gazu w gospodarstwach domowych. Są wśród nich Zbiory praw konsumenta energii elektrycznej i paliw gazowych.