Drzewa, porozumiewają się ze sobą, wspólnie działają, troszczą się o swe potomstwo lub starszych i schorowanych krewniaków, w pewien sposób doznają wrażeń z najbliższego otoczenia. W głębi lasu dzieją się rzeczy, z których nie zdajemy sobie sprawy.

Leśny ekosystem stanowi zespół populacji roślin i zwierząt żyjących w lesie wraz z elementami przyrody nieożywionej takimi jak atmosfera, skały itp.

Niekiedy cały kompleks leśny traktowany jest jako jeden wielki ekosystem, ale w rzeczywistości duży masyw leśny nie jest jednorodnym układem ekologicznym, gdyż wykazuje zróżnicowanie na elementarne ekosystemy, co widoczne jest nawet w fizjonomii poszczególnych fragmentów roślinności. Z ekologicznego punktu widzenia określić go więc można jako kompleks ekosystemów leśnych.

Szersze spojrzenie na przyrodę daje nam inną perspektywę w stosunku do świata, który nas otacza i nas samych. Również człowiek jest elementem ziemskiego biosytemu.