Global Airline Action Days (GAAD), jak nazwano tę operację, organizowane są od 12 lat w celu „zwalczania oszustw przy zakupie biletów lotniczych”, jak poinformował w swym komunikacie Europol.

W tym roku wybrano do kontroli 55 linii lotniczych i 12 agencji podróży. Wykryto w trakcie tych kontroli 165 podejrzanych transakcji.

Część spośród tych przypadków miała związek z nielegalną imigracją: niektórzy ze skontrolowanych pasażerów mieli sfałszowane dokumenty tożsamości bądź dokumenty wystawione na inne osoby.

Tegoroczne GAAD, przeprowadzone m.in. przez Eurojust i Frontex, „stanowiły uwieńczenie wielu miesięcy szczegółowego planowania z udziałem Europolu, sił policyjnych, władz sądowych, agencji straży granicznej, towarzystw lotniczych i banków emisyjnych” - oświadczył szef operacji Europolu Wil van Gemert.

Ocenia się, że w rezultacie oszustw popełnianych przy zakupie biletów straty linii lotniczych dochodzą do miliarda dolarów rocznie.

„Jest to interes niezwykle lukratywny dla zorganizowanej przestępczości”

- stwierdza Europol. 

Zwraca uwagę, że „oszustwa przy zakupie biletów lotniczych są często związane ze znacznie poważniejszymi przestępstwami, jak nielegalna imigracja, handel ludźmi, handel narkotykami i terroryzm”.