Według prof. Mariusza Gąsiora, kierownika III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM  Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, niewydolność serca jest najpoważniejszym problem kariologicznym w Polsce. Rocznie trafia do szpitali z tego powodu około 200 tys. pacjentów a z powodu zawału serca 80 tys. chorych (rozmowa z profesorem GN nr 47 z 24 XI 2019).

Niewydolność jest stanem, w którym serce nie jest zdolne dostarczyć odpowiedniej ilości krwi do narządów naszego organizmów i powoduje zmniejszenie wydolności wysiłkowej. Najczęściej wynika to z uszkodzenia mięśnia serca lub jego zastawek.

Przyczyny
Może być wiele przyczyn tego schorzenia między innymi: długo nieleczone nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, otyłość, choroba niedokrwienna serca (zawał serca), zapalenia mięśnia sercowego, wady zastawek serca, zaburzenia rytmu serca, nadużywanie alkoholu, podeszły wiek, palenie papierosów, czynniki genetyczne.

Objawy 
Objawy niewydolności serca wynikają z niedostatecznej podaży tlenu do narządów. W trakcie rozwoju niewydolności serca dochodzi do gromadzenia płynów w organizmie, powiększenia jam serca oraz niekorzystnych zmian w układzie hormonalnym. Do objawów należą: duszność przy wysiłku i spoczynku, osłabienie, łatwe męczenie, obrzęki, powiększenie obwodu brzucha i przybór masy ciała związane z zatrzymaniem płynów w organizmie, suchy kaszel, niekiedy połączony z odpluwaniem rdzawo podbarwionej plwociny, wyniszczenie i utrata masy ciała (w zaawansowanej niewydolności). Ta groźna choroba ma liczne powikłania: zakrzepy i zatory, zaburzenia rytmu serca (mogą być przyczyną jak i skutkiem niewydolności serca), niewydolność nerek. 

Leczenie
Leczenie zaczyna się od - jeśli to możliwe - usunięcia lub korygowania jej przyczyny. Zwalczenie objawów natomiast wymaga odpowiedniej kuracji farmokologicznej. W skrajnych przypadkach ciężkiej niewydolności krążenia, nie poddającej się farmakoterapii, ratunkiem dla chorego jest transplantacja serca. 

Jak uniknąć niewydolności serca?
Prewencja niewydolności serca powinna być podjęta na wczesnych etapach rozwoju choroby. Pierwszym krokiem jest identyfikacja czynników ryzyka. Trzy najważniejsze to nadciśnienie, otyłość i cukrzyca. zapobieganie niewydolności serca to przede wszystkim skuteczne leczenie nadciśnienia, otyłości i cukrzycy.