Wojewodowie są przedstawicielami Rady Ministrów w województwach. Zgodnie z ustawą o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, wojewodę powołuje i odwołuje premier na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, obecnie jest to minister spraw wewnętrznych i administracji.

Dotychczasowy wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker informował 12 listopada, że premier Morawiecki odwołał ośmioro wojewodów i dwoje wicewojewodów, którzy uzyskali mandaty poselskie, a do czasu powołania nowych wojewodów ich zadania będą wykonywać wicewojewodowie.

W październikowych wyborach parlamentarnych do Sejmu wybranych zostało siedmioro wojewodów: Ewa Leniart – wojewoda podkarpacka, Agata Wojtyszek – wojewoda świętokrzyska, Paweł Hreniak – wojewoda dolnośląski, Zbigniew Hoffmann – wojewoda wielkopolski, Zdzisław Sipiera – wojewoda mazowiecki, Władysław Dajczak – wojewoda lubuski oraz Przemysław Czarnek – wojewoda lubelski. Ponadto do parlamentu zostało wybranych dwoje wicewojewodów: Violetta Porowska – wicewojewoda opolska oraz Bartłomiej Dorywalski – wicewojewoda świętokrzyski.

W połowie listopada premier, na wniosek szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, powołał Zbigniewa Koniusza na stanowisko wojewody świętokrzyskiego.

Jeszcze w październiku, nowo wybrani parlamentarzyści pełniący funkcje wojewodów i wicewojewodów złożyli rezygnacje z pełnionych funkcji.