Miasto chce wyeliminować z użytku plastikowe naczynia, opakowania, gadżety, używanie dotychczas w magistracie i miejskich jednostkach. 

Ilość odpadów plastikowych na świecie z dnia na dzień, z godziny na godzinę rośnie, co ma szkodliwy wpływ na ekosystemy, różnorodność biologiczną i zdrowie ludzkie. Produkty plastikowe można spotkać w każdym z elementów środowiska, w tym w morzach i oceanach.

- powiedział prezydent Rybnika Piotr Kuczera, na którego wniosek podjęta została uchwała.

Plastikowe produkty jednorazowego użytku stanowią połowę wszystkich odpadów morskich. Plastiki rozkładają się aż kilkaset lat i przeżyją następne pokolenia.

Lokalne władze Rybnika zrezygnują również z używania plastikowych reklamówek; w promocji miasta mają być używane materiały, które pochodzą lub podlegają procesowi recyklingu. Radni chcą też podejmować działania edukacyjne kierowane do urzędników i mieszkańców.

Rybnicki urząd przypomina, że zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego, od 2021 roku będzie obowiązywał zakaz wykorzystywania i sprzedaży plastiku jednorazowego użytku, dla którego dostępne są zamienniki. Rybnicka uchwała wychodzi naprzeciw unijnej dyrektywie – zaznaczają.

Działania na rzecz ograniczenia, a docelowo wyeliminowania plastiku podjęła też Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, która zrzesza 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego. Od końca maja 2019 r. obowiązuje pracowników Urzędu Metropolitalnego zalecenie ws. realizacji akcji „Metropolia bez plastiku”, wydane przez przewodniczącego zarządu GZM Kazimierza Karolczaka.