- Spodziewam się w najbliższym czasie stabilizacji złotego wobec euro na poziomie 4,30

- powiedział główny ekonomista XTB Przemysław Kwiecień.

- Dzisiejsze odczyty z kraju i z zagranicy (produkcja przemysłowa i PMI dla strefy euro) były mieszane, choć sporym negatywnym zaskoczeniem okazały się dane na temat produkcji budowlano - montażowej. Gdyby budowlanka zaczęła w przyszłości powtarzać tak słabe odczyty, wówczas mogłoby to stanowić źródło niepokoju

– dodał.

Główny Urząd Statystyczny podał, że produkcja przemysłowa w październiku rdr wzrosła o 3,5 proc. wobec konsensusu wzrostu o 2,3 proc. i po wzroście o 5,6 proc. we wrześniu, a produkcja budowlano-montażowa w październiku rdr spadła o 4,0 proc. wobec konsensusu wzrostu o 5,7 proc. i po wzroście o 7,6 proc. we wrześniu.

Jego zdaniem w przypadku głównej pary walutowej świata – EUR/USD – należy zakładać konsolidację w przedziale 1,09-1,12, dopóki na rynek nie napłyną dane na niekorzyść którejkolwiek ze składowych pary (np. silniejsze osłabienie wzrostu gospodarczego w USA).