Jesion-19 to ćwiczenie zaplanowane i prowadzone przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Będzie prowadzone w układzie narodowym jako ćwiczenie dowódczo-sztabowe wspomagane komputerowo. Jego celem jest doskonalenie zdolności dowództw komponentów do prowadzenia operacji obronnej.

W przyjętym scenariuszu Polsce zagraża fikcyjny przeciwnik, a realizowane epizody stanowią odzwierciedlenie wyzwań współczesnego teatru działań przewidując szeroki wachlarz zagrożeń. Główne wydarzenia scenariusza będą dotyczyły sytuacji w południowej części Bałtyku. Nazwy państw, strony konfliktów nie odnoszą się do rzeczywistych uwarunkowań politycznych i nie mogą być utożsamiane z jakimkolwiek państwem. Ćwiczenie posiada defensywny charakter.

W ćwiczenie zaangażowani będą przedstawiciele wszystkich rodzajów sił zbrojnych, rodzajów wojsk, funkcjonariusze, pracownicy ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji, pracownicy resortu obrony narodowej, dowództw ze składu Sił Zbrojnych RP oraz elementów podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

W swoim przemówieniu gen. dyw. Tomasz Piotrowski zaznaczył, że przygotowania do Jesiona-19 trwały od kilkunastu miesięcy.

W ćwiczeniu będziemy się przygotowywali do prowadzenia strategicznej operacji obronnej i stworzenia warunków do przejścia do operacji sojuszniczej. (…) Mieści się w tym zaangażowanie całego państwa, jego wszystkich elementów zarówno militarnych jak i niemilitarnych, stąd udział w ćwiczeniu przedstawicieli innych ministerstw. Uzyskanie synergii w tym środowisku pozwoli bronić Rzeczpospolitą przed różnego rodzaju zagrożeniami i to będzie elementem tego ćwiczenia. Idąc bardziej w szczegóły będziemy tworzyli warunki dla komponentów morskiego, lądowego i powietrznego oraz centrum operacji cybernetycznych do tego aby doskonaliły swoje umiejętności dowodzenia

- wskazał Dowódca Operacyjny RSZ.