W głosowaniu udział wzięło 23 posłów. Większością 13 głosów członków komisji z klubu Prawa i Sprawiedliwości pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Jakuba Steliny na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. 

Wcześniej kandydat przez ponad godzinę odpowiadał na pytania, zadawane głównie przez posłów opozycji, dotyczące m.in. funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, wyroku TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej SN, działalności Krajowej Rady Sądownictwa.

Jeszcze przed rozpoczęciem opiniowania kandydata posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz domagała się przełożenia posiedzenia komisji w celu zapoznania się z kandydaturą prof. Steliny. Wnioskowano także o zarządzanie przerwy w posiedzeniu. Członkowie komisji w głosowaniach zdecydowali o rozpoczęciu wysłuchania kandydata i dyskusji nad kandydaturą.

Kandydatura prof. Steliny została zgłoszona po tym, gdy w środę poinformowano, że kilkudziesięciu posłów PiS wycofało swoje poparcie dla zgłoszonej poprzednio kandydatury Roberta Jastrzębskiego.

W środę komisja sprawiedliwości pozytywnie zaopiniowała dwie inne kandydatury do TK zgłoszone przez klub PiS: Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza. Zgodnie z harmonogramem prac Sejmu, Izba ma głosować w sprawie wyboru sędziów TK w czwartek późnym wieczorem.

Jakub Stelina jest profesorem nauk prawnych, specjalistą prawa pracy. Był dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2012-2018. Był doktorantem Lecha Kaczyńskiego.

3 grudnia kończy się kadencja trzech sędziów TK: Marka Zubika, Piotra Tulei i Stanisława Rymara. Zgodnie z regulaminem Sejmu, wnioski w sprawie kandydatów do TK składa się marszałkowi w terminie 30 dni przed upływem kadencji.