Rzecznik Dyrekcji Jan Krynicki przekazał dziś, że roboty zabezpieczające na trasie głównej na A1 pomiędzy węzłami Częstochowa Północ i Częstochowa Blachownia znajdują się w końcowej fazie.

Pomimo wystąpienia nieprzewidzianych poprawek po poprzednim wykonawcy, skutkujących wydłużeniem czasu ukończenia robót zabezpieczających na kontrakcie o 38 dni, tj. z 15 listopada na 23 grudnia 2019 r., realne jest dotrzymanie wcześniej składanych deklaracji

- wskazał Krynicki.

„Mobilizacja wykonawcy robót zabezpieczających oraz deklaracje wykonawców, z którymi ostatnio podpisaliśmy umowy na wykonanie ogrodzenia, oznakowania poziomego i pionowego oraz barier ochronnych, wskazują, że przed końcem roku kierowcy ominą Częstochowę nowym odcinkiem A1” - dodał, zapowiadając kolejne informacje o postępach prac.

Podano, że w ostatnim przetargu poprzedzającym udostępnienie trasy, na montaż ekranów akustycznych na dwunastu obiektach mostowych, wybrano ofertę spółki Flora Bis z Krzepic – za ponad 3 mln zł (budżet wynosił ponad 5,5 mln zł). Roboty te mają zostać ukończone w terminie pięciu miesięcy od daty podpisania umowy. 

Drożność A1 wokół Częstochowy jest kluczowa dla przekierowania tam ruchu z miejskiego odcinka DK1, którą obecnie odbywa się główny ruch tranzytowy w osi północ-południe. W przyszłym roku rozpocznie się jego remont, zamówiony już przez częstochowski samorząd.