W Zboiskach (Lwów, Ukraina) trwa kolejny dzień prac poszukiwawczych. Zespół Biura we współpracy z ukraińskim partnerem dokonuje sprawdzenia kolejnych obszarów na terenie dawnego cmentarza. Prace mają charakter sondażowy, a ich celem jest odnalezienie i wytyczenie granic masowej mogiły polskich żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku w obronie Lwowa. Wczoraj (środa), zaraz po rozpoczęciu prac ziemnych natrafiono na fragment materiału, najprawdopodobniej munduru, a także na łuskę (przypuszczalnie z broni systemu Mauser). Odnalezione przedmioty zostały zabezpieczone.

 – podał ks. Trzaska.

O odnalezieniu przedmiotów na terenie dawnego cmentarza na Zboiskach poinformowała również w czwartek w Poranku Rozgłośni Katolickich "Siódma9" mec. Anna Szeląg, która współkieruje pracami Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.

Pracujemy wokół mogiły upamiętniającej żołnierzy. Mogę powiedzieć, że wczoraj odnaleźliśmy przedmioty, które świadczą o tym, że ta mogiła tam się na pewno znajduje. To są fragmenty chociażby umundurowania polskiego, natomiast szczątków jeszcze nie odnaleźliśmy.

 – powiedziała mec. Szeląg.

W momencie odnalezienia szczątków będziemy wnioskować o możliwość przeprowadzenia prac ekshumacyjnych, ale to już będzie działanie na przyszły rok. Mam nadzieję, że te działania pozwolą na kontynuowanie ich, ale również na rozpoczęcie prac, które myślę, że w bardzo dużej mierze interesują wszystkich Polaków. To są prace, ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej. 

– dodała.

Przed odnalezieniem pierwszych przedmiotów świadczących o mogile polskich żołnierzy we wtorek specjaliści przeprowadzili przygotowanie do prac terenowych: porównano mapy, zdjęcia i relacje ze stanem faktycznym zastanym na miejscu, określono zakres prac terenowych.

Obecne poszukiwania IPN dotyczą polskich żołnierzy, którzy we wrześniu 1939 r. na przedpolach Lwowa - w ówczesnej miejscowości Zboiska - polegli w walce z atakującym miasto niemieckim Wehrmachtem. Planowane prace mają mieć charakter sondażowy; nie są planowane ekshumacje. Eksperci - na podstawie wcześniejszych badań i źródeł archiwalnych - chcą dokładnie zlokalizować i wytyczyć granice mogiły, gdzie mogą być pogrzebani są walczący o Lwów żołnierze.