Poseł Klaudia Jachira z Koalicji Obywatelskiej na początku swojej pracy parlamentarnej zgłosiła akces do aż ośmiu zespołów. I tak znalazła się w zespole antysmogowym, bierze również udział w obradach zespołu do spraw równouprawnienia społeczności LGBT, bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego, środowiska, przyjaciół zwierząt, ale też w zespole "Świeckie Państwo" czy Zespole Praw Kobiet.

Dziś obradował ostatni z wymienionych zespołów pod przewodnictwem Wandy Nowickiej i z udziałem... czterech mężczyzn, w tym jakże ciekawych osobistości - Krzysztofów: Śmiszka i Mieszkowskiego.

Debatowano, co zrobić, by prawa kobiet były przestrzegane i jak dotrzeć do dużej grupy odbiorców. Kiedy Wanda Nowicka prowadziła obrady, dla poseł Klaudii Jachiry ważniejsza była... zabawa telefonem. Być może nawet powstało wtedy tzw. selfie, lecz do tej pory w mediach społecznościowych pani poseł nie uświadczyliśmy materiałów z posiedzenia tego zespołu.

Jest za to nagranie!

Zachowanie poseł Jachiry nie spotkało się z pozytywnym odbiorem społecznym. W mediach społecznościowych zawrzało. Pada wiele mocnych słów, więc wybraliśmy najłagodniejsze komentarze:

Wychodząc naprzeciw pewnym oczekiwaniom, padła także propozycja: