Europejska Inicjatywa Współpracy Regionalnej Obrony Terytorialnej (European Territorial Co-operation ETC-2) to platforma wymiany doświadczeń, wspólnego wykorzystania zasobów szkoleniowych, a także wymiany informacji o zagrożeniach. Pierwsze spotkanie w tej formule, zainicjowane przez Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, odbyło się w październiku 2018 r. w Warszawie. W tym roku dowódcy formacji OT po raz drugi spotykają się w Polsce.

Hasło tegorocznego spotkania Inicjatywy brzmi „Defend and support” – „Broń i wspieraj”. Jak poinformował rzecznik Dowództwa WOT ppłk Marek Pietrzak, dowódcy skupią się na roli, jaką siły, takie jak formacje OT pełnią w strategiach państw Europy i Ameryki, na wypracowaniu rozwiązań służących pozyskiwaniu kandydatów do służby oraz zarządzaniu ich kompetencjami.

W spotkaniu uczestniczą delegacje z Litwy, Łotwy, Estonii, Danii, Szwecji, Szwajcarii, Finlandii, Norwegii, Węgier, Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA oraz - po raz pierwszy - Gruzji.

Efekty ubiegłorocznego spotkania to m. in. intensyfikacja współpracy WOT ze stroną amerykańską i litewską, rozwój projektu grup poszukiwawczo-ratowniczych z psami (K-9) i udział żołnierzy WOT w szkoleniu z działań poszukiwawczo-ratowniczych w przestrzeni miejskiej przeprowadzonym w Izraelu.

Na podstawie porozumień zawartych przed rokiem żołnierze WOT uczestniczyli w ćwiczeniach ze swoimi odpowiednikami na Litwie oraz w zawodach w Estonii. Oficerowie WOT zapoznali się z fińskim systemem obrony totalnej, odbyło się wiele wizyt na szczeblu dowódców formacji. WOT nawiązały współpracę z partnerem niemieckim w zakresie wymiany doświadczeń nt. roli obrony terytorialnej w systemie zarządzania kryzysowego.

Kolejne spotkanie ma się odbyć w 2020 r. na Węgrzech, które budowę formacji OT rozpoczęły rok po Polsce.

WOT działają jako odrębny rodzaj sił zbrojnych, ich zadania to pomoc lokalnym społecznościom i służbom ratowniczym np. w razie klęsk żywiołowych, a także przygotowania do wsparcia wojsk operacyjnych na wypadek wojny. W WOT mogą służyć ochotnicy, którzy nie odbywali służby w wojsku, i rezerwiści. Obecnie formacja liczy ok. 22 tys. osób.