We wtorek w Brukseli odbyło się spotkanie ministrów ds. europejskich państw członkowskich.

Projekt konkluzji, bazujący na propozycji Komisji Europejskiej stworzenia stałego mechanizmu oceny praworządności, przedstawiła na spotkaniu prezydencja fińska.

Konkluzje Rady nie zostały przyjęte. Polska i Węgry zgłosiły swoje zastrzeżenia wobec roli Komisji Europejskiej w procesie przeglądu praworządności w różnych krajach

- powiedziało PAP "źródło" unijne.

Wobec braku jednomyślności dokument nie został przyjęty jako konkluzje Rady UE.