"Niemiecka prasa zwraca uwagę na polski cud gospodarczy, a światowe agencje utrzymują dla Polski wysoki rating i chwalą za stabilność makroekonomiczną. OECD prognozuje, że Polska w latach 2019-2020 będzie najszybciej rozwijającą się gospodarką wśród 36 krajów członkowskich" – podkreślił Morawiecki.

Ostatnie lata to także przełom w innowacjach. W 2018 roku nakłady na badania i rozwój wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o 25 proc. i wyniosły ponad 1,25 proc. PKB, to największy wzrost kwotowo i procentowo w ciągu ostatnich 20 latach

– zaznaczył premier.