To piękna inicjatywa łącząca w sobie szerzenie idei honorowego krwiodawstwa oraz upamiętnianie odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest także wyjątkowym hołdem oddanym tym wszystkim, którzy walczyli o niepodległość ojczyzny. Z radością objąłem tę kampanię swoim patronatem

- napisał w liście do uczestników konferencji szef MON.

W jego ocenie akcja ta skutecznie zachęcała polskie społeczeństwo, w tym szczególnie młodzież, do oddawania krwi.

Prezes Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Legion Robert Kowalewski zwracał uwagę na wartość krwi w ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia.

To cały ciąg przedsięwzięć, w których biorą państwo udział, służących drugiemu człowiekowi. Tegoroczna edycja tej wspaniałej akcji krwiodawstwa rozpoczęła się wraz z 80. rocznicą wybuchu II wojny, 1 września. Wspominaliśmy tych, którzy w latach II wojny i w okresie powojennym nie szczędzili swojej krwi, aby Polska była wolna, aby następne pokolenia były wolne. Nasi weterani, kombatanci realizowali coś, co nazywa się patriotyzmem czasu wojny. Przelewali krew, oddawali zdrowie, często życie, z myślą o nas.

- mówił szef urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk