18 listopada 1944 r. z Lublina wyjechał drugi z czterech transportów z 896 aresztowanymi żołnierzami AK, NSZ, BCh.  Po dziewięciu dniach wraz z innymi znaleźli się w zespole łagrów NKWD nr 270 w rejonie Borowicz.

Uroczystości trwające dwa dni odbywają się w Lublinie przy poświęconym przed piętnastoma laty pomniku „Dla pamięci… ku przestrodze” upamiętniającym ofiary łagrów NKWD w rejonie Borowicz i Swierdłowska. Obecnie planowane jest ustanowienie jeszcze jednego miejsca, gdzie pamięć o wydarzeniach i ofiarach lat czterdziestych ubiegłego wieku będzie przechowywana w sposób szczególny. Obok siedziby XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Lublinie zostanie posadzony „Dąb Pamięci”  i zamieszczona stosowna tablica informacyjna. Przywiązujemy ogromną wagę do współpracy ze szkołami, upatrując w młodzieży mocne ogniwo w łańcuchu pokoleń niosących pamięć historyczną i tożsamość narodową.

18 listopada o godz. 11.00 odbędzie się sesja historyczna organizowana przez IPN Lublin: Żołnierze Polskiego  Państwa Podziemnego w sowieckim łagrze Borowicze (1944-1949). (Sala Błękitna Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego)
– otwarcie i wstęp historyczny – Marcin Krzysztofik (dyrektor oddziału IPN Lublin),
– Historia obozu NKWD-MWD nr 270 Borowicze – dr Dariusz Rogut (dyrektor oddziału IPN Łódź),
– Obóz NKWD w Borowiczach w pamiętnikach żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego – dr Leszek Czarnecki (IPN Lublin),
– projekcja filmu: Świadkowie. Chleb snem niespełnionym – relacje świadka Mieczysława Godlewskiego (TV Trwam),