„Aktualnie stoją przed wami poważne oczekiwania społeczne, wyrażające się choćby w tym, że będzie usuwane niesprawiedliwe dla wielu regionów i miast wykluczenie komunikacyjne mieszkańców, że zostaną ponownie udrożnione nieczynne linie, że nastąpi przedłużenie połączeń, co winno być wspólną troską kolejarzy i samorządów województw i miast”

– mówił metropolita katowicki.

Kolejarze z całej Polski tradycyjnie przybywają na Jasną Górę w listopadzie, kiedy w Kościele przypada wspomnienie patronki tego środowiska, św. Katarzyny Aleksandryjskiej. W tegorocznej pielgrzymce uczestniczyli m.in. przedstawiciele kolejowych spółek i instytucji, związkowcy, kolejarskie rodziny i emeryci. Przybyły też delegacje kolejarzy ze Słowacji i Białorusi. Złożono akt zawierzenia kolejarzy Matce Bożej.

W homilii abp Skworc zauważył, że działania służące likwidacji wykluczenia komunikacyjnego, obejmujące również kolej, są zapisane w programie Kolej Plus. „Jego realizacja przyczyni się z pewnością do spełnienia oczekiwań mobilnego społeczeństwa, coraz bardziej świadomego, że kolej jako środek transportu publicznego jest korzystna dla środowiska naturalnego. W tym zakresie (…) jest jeszcze wiele do zrobienia, także w przestrzeni edukacji i wychowania” – powiedział hierarcha.

„Niech to, co jest do podjęcia, będzie podejmowane - po kolei, a więc systematycznie, wytrwale i skutecznie, w duchu przymierza ze środowiskiem. A konkretnie, niech i w naszym kraju spełni się m.in. oczekiwanie wieku: TIR-y na tory”

– wezwał arcybiskup.

Jak mówił, w społecznej ocenie praca kolejarzy jest służbą, przez której wykonywanie zyskują oni powszechny szacunek i zaufanie. „Dlatego, drodzy kolejarze, należy się wam podziękowanie, szczere Bóg zapłać za każdy dzień waszej pracy, bez której nie moglibyśmy funkcjonować jako społeczeństwo, jako naród” – powiedział metropolita katowicki.

W kolejarskiej pielgrzymce uczestniczył m.in. wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, który w krótkim wystąpieniu podkreślił chęć stałego zmieniania kolei na lepsze.

„Chcemy, aby polska kolej zmieniała się na lepszą; chcemy, abyśmy patrząc w przyszłość mogli rozwijać naszą działalność ku pożytkowi ojczyzny, ku pożytkowi pracowników polskich kolei. Chcemy, aby słowa wypisane na sztandarach: Bóg, Honor i Ojczyzna zawsze były w naszych sercach”

- powiedział wiceminister.