Minister MKiDN wskazał, że polskie korporacje akademickie podjęły się chwalebnego zadania, by wychowywać młodych ludzi w duchu patriotyzmu, dla służby Polsce i polskiemu narodowi. Postawa patriotyczna jest dopełnieniem postawy dojrzałego człowieka, a w chwilach próby jest bardzo mocnym i niezachwianym oparciem. Znamienne jest, jak wiele można opowiedzieć właśnie o wojennych drogach korporantów, o ich próbach realizowania marzenia o wolnej Polsce.

Przypomniał, że historia zrzeszania się studentów w korporacje akademickie sięga czasów zaborów.

Ta potrzeba pielęgnowania wartości patriotycznych, tych najprostszych wartości, które łączą wspólnotę narodową, wspólnotę polityczną, potrzeba kultywowania polskiego języka i kultury była bardzo istotna wtedy, w czasach zaborów, okazuje się, że także w czasach współczesnych czasami jest istotna.

Wystawa Korporantów wojenne drogi  opowiada o losach członków najbardziej elitarnych organizacji studenckich – korporacji akademickich.  Ekspozycja jest zwieńczeniem wieloletniej pracy osób pragnących upamiętnić i przybliżyć udział polskich działaczy akademickich w walce o niepodległość od na przestrzeni XIX i XX wieku. Aby przybliżyć fenomen zjawiska przygotowano szereg niezwykłych, nierzadko łamiących wszelkie historyczne stereotypy życiorysów oraz udostępniono zbiór unikalnych eksponatów, na który składają się pamiątki i dokumenty. 

Wystawa pokazuje w jakim duchu wychowano polską przedwojenną inteligencję, jak skomplikowane były jej losy i przed jak trudnymi wyborami stawiała ją historia, ale też jest próbą odpowiedzi na pytanie dlaczego ludzie ci, pomimo wszelkich przeciwności losu, nierzadko byli gotowi zapłacić życiem za próby urzeczywistnienia marzeń o wolnej Polsce.

Organizatorami wystawy są Muzeum Politechniki Warszawskiej oraz Stowarzyszenie Filistrów Polskich Korporacji Akademickich.