Najważniejszym projektem legislacyjnym będzie kompleksowa nowelizacja przepisów dotyczących informatyzacji, nazywana przez nas roboczo "Kodeksem cyfrowym". Jej zasadniczym celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której będziemy mieli prawo cyfrowe, w tym sensie, że będzie ono neutralne w stosunku do technologii. Chcemy zagwarantować w tych przepisach to, co jest w dzisiejszych czasach koniecznością, czyli domyślność cyfrową w obrocie gospodarczym, prawnym, etc.

- powiedział Zagórski.

Dodał, że w grę wchodzi szereg bardzo szczegółowych kwestii związanych z funkcjonowaniem rejestrów, dostępem do danych osobowych i nieosobowych, zarówno publicznych, jak i komercyjnych oraz np. wdrażaniem sztucznej inteligencji. Jak powiedział, proces legislacyjny będzie obejmował kilka etapów i powinien zakończyć się w ciągu ok. dwóch lat.

Według Zagórskiego, istotnymi projektami legislacyjnymi będą w ciągu najbliższych czterech lat także dokończenie projektu e-doręczeń, wdrożenie Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej, co jak dodał, oznacza w zasadzie tworzenie nowego Prawa telekomunikacyjnego, a także uregulowanie niektórych kwestii dotyczących funkcjonowania mediów społecznościowych.

Z zagadnień pozalegislacyjnych Zagórski jako priorytety nowej kadencji wskazał: dalszą rozbudowę infrastruktury światłowodowej oraz rozbudowę e-administracji.

Chodzi nie tylko o rozbudowę takich usług, ale także ich integrację, by nie były one "wyspowe", ale scalały w jednym procesie np. rejestrowanie urodzenia dziecka, wniosek o 500 plus, zapisanie go do żłobka, etc. Albo np. stworzenie "jednego okienka" dla rolnika

- opisywał.

Szef MC mówił także o projekcie budowy sieci 5G w Polsce i projekcie Polskiego 5G.

Chcemy udziału państwa w tym obszarze, bo jest on bardzo silnie związany z bezpieczeństwem. Poza tym pozwoli to przyspieszyć prace i zoptymalizować koszty dla operatorów, bo nie będzie dublowania infrastruktury

- wskazał minister.

Jak zauważył, choć nie ma szans na zakończenie budowy sieci 5G w Polsce w tej kadencji, to jej powstawanie może znacznie przyspieszyć, jeśli będzie rósł popyt na takie usługi, zwłaszcza ze strony konsumentów.

Podsumowując poprzednią kadencję, Marek Zagórski do najważniejszych kwestii zaliczył: przyjęcie RODO, ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, zmian w ustawie o informatyzacji, które stworzyły podstawy efektywnych zmian w ramach e-administracji i rozbudowę usług świadczonych on-line.

Coraz więcej Polaków korzysta z takich usług, mamy już 4,5 mln użytkowników Profilu Zaufanego, czyli w ciągu dwóch lat mamy wzrost o ponad 3 mln

- podkreślił.

Za istotne uznał także zrealizowanie projektu e-dowodu i cyfrowej tożsamości, a także rozbudowę sieci światłowodowych w ramach projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, który przewiduje podłączenie do szybkiego internetu każdej szkoły.

W ramach inwentaryzacji tzw. białych plam UKE wskazywało na ok. 7 mln gospodarstw domowych, które nie mają dostępu do szybkiego internetu. W tej chwili przy inwentaryzacji pod potrzeby kolejnej odsłony budowy programu sieci światłowodowych, wykazano, że ta liczba spadła do poniżej trzech milionów, jeśli wziąć pod uwagę planowane i realizowane inwestycje

- powiedział Zagórski.