Przywrócono godny wygląd cmentarzom wojennym w Królewszczyźnie, Krzywiczach, Kurzeńcu i Wołkołaciem, a także w Brześciu nad Bugiem, Kobryniu, Nowym Świerżeniu i Użance. Środki przeznaczone na ten cel pochodzą z budżetu Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych oraz Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą”. 

Pomyślne zakończenie prac remontowych było możliwe dzięki przychylności białoruskiego Ministerstwa Obrony, uzyskanej przez pomocy Ambasady RP w Mińsku. Należy również podkreślić przy tym życzliwą postawę władz lokalnych i księży rzymsko-katolickich zarządzających parafiami, na których terenie znajdują się polskie nekropolie wojenne. 

Królewszczyzna cmentarz wojskowy z 1920 przed remontem 2018 IX, fot. MKiDN

Królewszczyzna cmentarz wojskowy z 1920 po remoncie 2019 XI, fot MKiDN

W 2016 r. MKiDN podjęto decyzję o przeprowadzeniu kompleksowego remontu blisko 30 polskich cmentarzy wojennych z 1920 r. na Białorusi. Dotychczas przywrócono godny wygląd 14 cmentarzom wojennym znajdującym się w: Brześciu nad Bugiem, Dokszycach, Duniłowiczach, Głębokiem, Jaźnie, Kobryniu (cmentarz przy cerkwi), Królewszczyźnie, Kurzeńcu, Krzywiczach, Nowym Świerżeniu, Podświlu, Użance, Wołkołacie i Zadorożu. 

Na przyszły rok zaplanowano prace remontowe m.in. w Dołhinowie, Grodnie, Holszanach, Lidzie, Miadziole, Nieświeżu, Oszmianie, Słonimiu i Wornianach.