Desygnowanie szefa rządu poprzedziły trwające ponad cztery godziny środowe obrady w Belwederze, w których uczestniczyli: prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Najpóźniej 14 dni po powołaniu Rady Ministrów nowy premier przedstawi program działania rządu (wygłosi expose) i złoży wniosek o wotum zaufania dla rządu, którego udziela Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Morawiecki przedstawił w ubiegłym tygodniu skład swojego nowego gabinetu. Rząd będzie liczył 20 resortów. Zlikwidowane zostanie natomiast m.in. Ministerstwo Energii, którego zakres kompetencji zostanie podzielony między inne resorty.

W nowym gabinecie Morawieckiego nie będzie także Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Powstanie natomiast Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Zarządzania Funduszami oraz Ministerstwo Nadzoru Właścicielskiego. Z Ministerstwa Środowiska zostaną wydzielone dwa osobne resorty: Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Klimatu.

Mateusz Morawiecki zaprezentował też już kandydatów na szefów resortów, z wyjątkiem jednego - Ministerstwa Sportu.

Piotr Gliński – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jarosław Gowin – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Infrastruktury – Andrzej Adamczyk

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski

Ministerstwo Sportu – tymczasowo pokieruje nim Mateusz Morawiecki

Ministerstwo Obrony Narodowej – Mariusz Błaszczak

MSWiA – Mariusz Kamiński (także minister koordynator służb specjalnych)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Jacek Czaputowicz

Ministerstwo Rozwoju – Jadwiga Emilewicz (dodatkowo dział turystyka oraz budownictwo)

Ministerstwo Zarządzania Funduszami - Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Marek Gróbarczyk

Ministerstwo Finansów – Tadeusz Kościński

Ministerstwo Środowiska – Michał Kurtyka

Michał Woś - Minister, Członek Rady Ministrów

Konrad Szymański - Minister, Członek Rady Ministrów

Ministerstwo Energii w dotychczasowym kształcie zostaje rozwiązane

Minister Aktywów Państwowych - Jacek Sasin - wicepremier

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Marlena Maląg

Ministerstwo Zdrowia – Łukasz Szumowski

Ministerstwo Cyfryzacji – Marek Zagórski

Ministerstwo Edukacji Narodowej – Dariusz Piontkowski

Ministerstwo Sprawiedliwości – Zbigniew Ziobro

Łukasz Schreiber - Minister, Członek Rady Ministrów

Szef KPRM – Michał Dworczyk