- Jest propozycja, byśmy skierowali pismo do Ojca Świętego Franciszka, aby takim patronem tego pojednania mianował św. Jana Pawła II, który podczas pielgrzymki na Ukrainę dotknął tego tematu i bardzo mu na tym zależało, aby zbliżyć te dwa narody polski i ukraiński

 – powiedział dziennikarzom abp. Mokrzycki dzisiaj w Lublinie.

- Jan Paweł II był takim człowiekiem pojednania. Jest świętym, a my wierzymy w świętych obcowanie i będzie nam te potrzebne łaski wypraszał. A także cieszy się, można powiedzieć, wielkim autorytetem wśród Ukraińców, zwłaszcza na zachodniej Ukrainie, jest osobą przez Ukraińców lubianą

 – dodał metropolita.

Abp Mokrzycki poinformował, że biskupi Ukrainy będą o tym decydować na najbliższej konferencji.

- My taką prośbę wystosujemy do Ojca świętego po naszej konferencji, która odbędzie się listopadzie – bo muszą podjąć tę decyzję wszyscy biskupi – i wtedy nuncjusz apostolski napisze list do Ojca Świętego Franciszka

 – powiedział abp Mokrzycki.

Episkopat Ukrainy dołączy do inicjatywy ogłoszenia św. Jana Pawła II patronem pojednania polsko-ukraińskiego, która pojawiła się w sierpniu podczas posiedzenia Rady Biskupów Diecezjalnych na Jasnej Górze. Obecny na spotkaniu zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego abp Światosław Szewczuk i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki podpisali wtedy stanowisko "W miłości i w prawdzie" na temat woli kontynuowania dialogu i głębszego pojednania.

W tekście stanowiska hierarchowie wyrazili nadzieję, że w "niedługim czasie oba Kościoły będą mogły wspólnie ogłosić papieża Polaka patronem pojednania, aby w jego osobie nasze Kościoły miały orędownika przed Bogiem w tej świętej sprawie".

W październiku polscy biskupi zgromadzeni na 384. zebraniu plenarnym jednogłośnie poparli prośbę do papieża Franciszka, aby św. Jan Paweł II został patronem pojednania polsko-ukraińskiego.

- To kolejny krok na drodze do tego, by św. Jan Paweł II patronował polsko-ukraińskiemu pojednaniu – informował wtedy rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik.

W ocenie abp Mokrzyckiego pojednanie polsko-ukraińskie musi przebiegać na wielu płaszczyznach, nie tylko ludzkiej, ale też między Kościołami i na płaszczyźnie władz państwa.

- Wielu naszych wiernych archidiecezji lwowskiej, na terenie obecnej Ukrainy, także ci, którzy zostali przesiedleni, w dalszym ciągu ten problem przeżywają

 – dodał.

Metropolita lwowski uczestniczył w Lublinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w spotkaniu pod hasłem "Rozmowa ze świadkiem świętości", na którym wspominał swoją współpracę z papieżem Janem Pawłem II, którego był sekretarzem przez ostatnie 10 lat pontyfikatu.

Spotkanie z abp. Mokrzyckim zorganizowała działająca na KUL Akademicka Korporacja "Astrea Lublinesis". Metropolita lwowski odsłonił wspólnie z rektorem uczelni ks. prof. Antonim Dębińskim tablicę pamiątkową poświęconą działającym na KUL przed II wojną światową korporacjom akademickim.

"Astrea Lublinesis" to organizacja studencka wywodząca się z przedwojennego ruchu korporacyjnego. Jej członkowie kładą szczególny nacisk na idee takie, jak honor i patriotyzm, lojalność, koleżeństwo. Korporacja jest apolityczna. Jej członkowie organizują m.in spotkania naukowe, wycieczki i biorą udział w akcjach charytatywnych.