Przysięga na sztandar CSŁiI, którą ma złożyć 151 żołnierzy, będzie zwieńczeniem ponad miesięcznego szkolenia podstawowego odbywającego się w obiektach zegrzyńskiego Centrum. Ochotnicy uczyli się posługiwania się bronią, regulaminów, zasad zachowania na polu walki i udzielania pierwszej pomocy.

Służba przygotowawcza to jedna z ochotniczych form służby wojskowej; mogą ją odbywać ochotnicy mający uregulowany stosunek do służby wojskowej (przeniesienie do rezerwy bez odbycia służby wojskowej), a także mężczyźni i kobiety niepodlegający obowiązkowi służby wojskowej (służba zasadnicza została zawieszona w 2010 r.) lub przeszkolenia wojskowego.

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki im. gen. bryg. Heliodora Cepy prowadzi kursy i specjalistyczne szkolenia dla żołnierzy, w tym kandydatów na żołnierzy zawodowych, podoficerów i oficerów, oraz dla żołnierzy przygotowujących się do służby w polskich kontyngentach wojskowych. Od października w Zegrzu mieści się także dowództwo WOT.